Burn-out bij je kind voorkomen

Hoe kunnen we helpen?

Burn-out bij je kind voorkomen

< Terug

Misschien ben jij niet de enige in jouw gezin die perfectionistisch is, graag alles goed wil doen en hoge eisen aan zichzelf stelt. Herken je dit bij jouw kind(eren)? Voorkom dan dat de eisen die het kind aan zichzelf stelt, niet te hoog worden.

Helaas komt het steeds vaker voor, burn-out bij kinderen en jongeren. Oorzaak? De prestatiemaatschappij.

Vroeger ging het vooral op school om presteren. Inmiddels lijkt het bijna wel of het hele leven uit presteren bestaat. Na school naar de sportclub, van daaruit naar de muziekles en in de avond nog naar de huiswerkbegeleiding. En overal moet in hoog tempo gescoord worden.

Kinderen hebben tegenwoordig maar weinig tijd om eens even niets te doen. Want op die weinige momenten dat er niets op het programma staat, hebben ze meestal de sociale media, games en hun mobieltje waar ze aan vastgeplakt lijken te zitten. Het leven is snel, intensief en kent weinig rustpauzes.

Het zijn vaak juist de enthousiaste, gedreven, zeer betrokken kinderen, met een groot gevoel van verantwoordelijk, een zekere mate van perfectionisme en moeite met nee zeggen, die gevoelig zijn voor een burn-out.

Tips om burn-out bij kinderen te voorkomen

  • Leer je kind om gelukkig te zijn met kleine dingen;
  • Zet je kind niet onder druk om steeds maar meer en beter te presteren;
  • Houd zicht op de (hoeveelheid) activiteiten van je kind en grijp in als dat nodig is;
  • Let op of het kind veel piekert, praat erover en laat het focussen op leuke dingen;
  • Zorg dat je kind voldoende rustmomenten heeft;
  • Maak tijd voor je kind en geef het voldoende oprechte aandacht;
  • Zorg dat je kind voldoende slaapt, beweegt, gezond eet en buiten is;
  • Leer je kind assertief te zijn en ‘nee’ te durven zeggen;
  • Zorg dat je kind zelfvertrouwen en een goed zelfbeeld ontwikkelt.

Vragen hierover? Wil je hier hulp bij hebben? Neem dan hier contact met me op.