Tarief

Tarief per uur

60 euro per uur. Inbegrepen zijn:

  • kleine organizing-materialen;
  • reiskosten tot 50 km vanaf Waddinxveen;
  • evaluatiegesprek;
  • een afsluitend telefonisch consult na enkele weken.

Bij langere reisafstanden brengt de Ruimtecoach 19ct per gereden km in rekening.

WMO / PGB / ZIN

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. De WMO is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, zodat ze zelfredzaam blijven. De WMO is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen (te participeren) in de samenleving.

Lukt het jou maar niet om overzicht te krijgen in huis, hoofd en agenda? En zorgt dit ervoor dat je moeite hebt om de dingen goed voor jezelf te regelen? Heb je een beperking (ADD/ADHD/ASS/NAH) waardoor het niet lukt? Wil je wel hulp maar is je netwerk niet zo groot? Of heb je hier het geld niet voor?

Dan kun je proberen of je hulp kunt krijgen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Via het WMO-loket van de gemeente of het sociaal wijkteam kun je kijken waar jij recht op hebt. Kom je in aanmerking voor begeleiding vanuit de WMO, dan kun je ook kiezen voor een professional organizer. Die kan jou helpen weer overzicht te krijgen.

Ik kan zowel begeleiding bieden via een Persoonsgebonden Budget (PGB) als via Zorg in Natura (ZIN).

Bij een PGB heb je wat meer vrijheid in keuze van hulpverlener, maar ook meer administratieve taken. Bij ZIN heb je deze extra administratie niet.

Heb je een PGB, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met mij. Na een kennismakingsgesprek kunnen we daarna samen aan de slag.

Heb je ZIN dan kun je mijn hulp inschakelen via de gemeente.

Ik heb met de volgende gemeenten een contract afgesloten:

  • Waddinxveen
  • Gouda
  • Bodegraven/Reeuwijk
  • Krimpenerwaard
  • Zuidplas

Zie voor actuele informatie Sociale Verzekeringsbank, Per Saldo of het Sociaal Team of het WMO-loket van je gemeente.

Of neem contact op met mij.

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek is gratis, mits je binnen 50 kilometer van Waddinxveen woont. Bij langere reisafstanden brengt de Ruimtecoach 19ct per gereden km in rekening. Op basis van dit gesprek bepaal jij daarna wat je wilt.

Offerte

Wanneer we het er allebei over eens zijn dat we aan de slag willen met elkaar, zet ik voor jou de gemaakte afspraken en het uurtarief in een offerte, zodat jij precies weet waar je aan toe bent.